Dezinformace

Informační válka v Gruzii a Východním Partnerství

Gruzie i další pobaltské státy byly odjakživa zájmem ruského vlivu. Testovací půdou pro praktiky hybridní války se však stala až pětidenní válka v roce 2008, která započala konflikt mezi Ruskem a Gruzií o oblasti Abcházie a Jižní Osetie. Rusové tu porvé použili kombinaci netradičních metod (informační válku) s tradiční vojenskou taktikou.

10.12.2020

Celý článek

Dezinformace

Česko a Slovensko plné dezinformací. Nebo je to dezinformace?

Bylo by naivní si myslet, že Česká republika či Slovensko nepodléhají vlivům dezinformací a dezinformačních kampaní. Nežijeme ve vakuu. Na problematiku se přesto začalo upozorňovat až kolem roku 2014 s příchodem války na Ukrajině a zesilující ruskou propagandistickou kampaní. Vlivem těchto událostí, rostoucímu počtu zavádějících zpráv z pochybných serverů a „zahlcováním“ obyvatelstva se problematika dezinformací dostala do hledáčku vyšších vládních orgánů. Poprvé vznikaly studie i celé organizace se zaměřením na boj s dezinformacemi, fake news a propagandou.

03.12.2020

Celý článek

Dezinformace

Od padesáticentové armády po spamuflážového draka: jak Čína vede propagandistické války na internetu

Na začátku druhé dekády 21. století otřásly severní Afrikou i Blízkým Východem protesty, jaké svět dlouho neviděl. V období, které později získalo jméno Arabské jaro, se autokraté třásli před rozezlenými občany, kteří požadovali kvalitní životní podmínky a záchranu před bídou a chudobou minulosti. Od Tuniska po Egypt a od Sýrie po Bahrajn mladí obsadili ulice ve snaze zbavit se zakořeněných režimů. Hojně přitom využívali sociálních médií.

30.11.2020

Celý článek

Dezinformace

Jak se ovlivňují volby

Cíle dezinformačních kampaní jsou mnohé – typicky polarizace společnosti a zvyšování nedůvěry ve stávající systém a instituce. A s tím nutně souvisí i manipulace voleb, ať už ve formě předvolebního boje politických stran, či jako vliv zahraničních aktérů. Jak ale naše volby mohou být ovlivněny? Kde jsou slabiny demokracie?

23.11.2020

Celý článek

Dezinformace

Boj s dezinformacemi v jiných zemích

O dezinformacích se často mluví s takovou jistotou, jako by příjemce znal přesnou definici i používání (a pokud si čtete mou sérii článků, tak se k tomu rozhodně blížíte!). Realitou ale je, že většina zemí ani Evropská unie s tímto fenoménem zatím nepočítala ve svých nástrojích ani legislativě a je to něco, k čemu se v Evropské unii schyluje. Na příkladu několika zemí jsem tedy v tomto článku sepsala, jak se s dezinformacemi doposud v různých zemích pracovalo, a co by si z toho Evropská unie měla odnést.

05.11.2020

Celý článek