23.01.2023

Zřízení zvláštního tribunálu vyšetřujícího zločin proti Ukrajině je krokem k spravedlnosti

Evropský parlament schválil rezoluci, která požaduje zřízení Zvláštního tribunálu pro zločiny agrese proti Ukrajině. Dokument zdůrazňuje důležitost právních kroků proti Rusku, neboť válku na Ukrajině považuje za nejhorší akt agrese v Evropě od roku 1945

Proč nestačí Mezinárodní trestní soud?
Zvláštní tribunál v žádném případě nechce nahradit Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu. Ve skutečnosti bude práce nového tribunálu jeho jurisdikci doplňovat – a stejně tak jurisdikci institucí, jako je Mezinárodní soudní dvůr a další zvláštní tribunály.

Na rozdíl od ICC, který se zabývá válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a zločinem genocidy během války, by se nový tribunál zaměřil výhradně na zločin agrese spáchaný Ruskem. V tomto konfliktu je zločin agrese jednoduše aktem rozpoutání války, který je nade vší pochybnost nezákonný, neobhajitelný, a tedy agresivní.

A co víc, sama Ruská federace jurisdikci ICC neuznává. Je vskutku absurdní, že něco takového může ovlivnit jeho soud. Ovšem my s tím bohužel v tuto chvíli nemůžeme nic dělat. A Evropská komise má za to, že by taková situace zkomplikovala tvorbu stanoviska k nezákonnosti samotné války. Proto potřebujeme tento zvláštní tribunál – aby prohlásil ruskou agresi za nezákonnou.

Vzhledem k tomu, že Ruská federace je dosud stálým členem Rady bezpečnosti OSN s právem veta, Mezinárodní soudní dvůr možná nebude schopen ohledně agrese dostatečně jednat.

A tady vstupuje na scénu Evropská unie a iniciuje zřízení tohoto zvláštního tribunálu.

K čemu je zvláštní tribunál?
Ustavení tribunálu si klade za hlavní cíl vyšetřování zločinu agrese spáchaného Ruskem na Ukrajině. To zahrnuje především shromažďování důkazů a vyšetřování osob odpovědných za takový zločin.

Primární úlohou tribunálu je prohlásit ruskou agresi na Ukrajině za nezákonnou válku, jelikož se nejedná o akt sebeobrany. Díky tomuto prohlášení bude snazší např. požadovat válečné reparace. A vytvoříme tak pevnou půdu, která nám posléze usnadní rovněž identifikovat v rámci mezinárodního práva konkrétní válečné zločiny spáchané Ruskem.

Tato základna podpoří také práci ICC a dalších soudů a tribunálů, které budou zpracovávat a odsuzovat spáchané zločiny. Samotný akt založení zvláštního tribunálu ale můžeme chápat také jako výraz solidarity s ukrajinským lidem a podporu nezávislosti a suverenity Ukrajiny.

Sama jsem přesvědčená, že Rusko nespáchalo pouze zločin proti ukrajinskému lidu, ale jeho akt agrese ovlivňuje celé mezinárodní společenství. Představitelé Ruské federace musí být potrestáni a hnáni za své činy k zodpovědnosti.

Vzhledem k tomu, že probíhající válka je rozsáhlým a závažným aktem agrese, je zapotřebí jí věnovat mimořádnou pozornost – a to včetně zřízení zvláštního tribunálu. A jeho založením se ostatně snažíme zabránit tomu, aby se takové trestné činy staly do budoucna akceptovatelnými.