Lidská práva

19.08.2020

Voláme po nových a svobodných volbách v Bělorusku

Společné stanovisko frakcí EPP, S&D, Renew Europe, Greens/EFA a ECR

Tleskáme běloruskému lidu za jeho odvahu a odhodlání a důrazně podporujeme jeho touhu po demokratických změnách a svobodě.

Prezidentské volby 9. srpna 2020 nebyly svobodné ani spravedlivé, a důvěryhodné zdroje poukazují na vítězství Světlany Tichanovské. Neuznáváme tudíž Alexandra Lukašenka jako znovuzvoleného běloruského prezidenta a považujeme ho za „personu non grata“ (nežádoucí osobu) v Evropské unii. Připojujeme se k běloruskému lidu, který žádá nové a svobodné volby pod dohledem nezávislých pozorovatelů.

Odsuzujeme zatýkání a otřesné násilné činy a mučení proti pokojným demonstrantům a vyzýváme k plnému prošetření těchto zločinů, kterou nemohou projít bez trestu. V tomto ohledu připomínáme odpovědnost Alexandra Lukašenka. Důrazně odsuzujeme potlačování internetu a médií, blokády silnic a zastrašování novinářů, aby neinformovali o situaci v zemi. Vyzýváme k okamžitému propuštění všech svévolně zadržovaných občanů a politických vězňů, kteří byli zadrženi před volební kampaní a během ní.

Vítáme rozhodnutí ministrů zahraničních věcí EU sankcionovat osoby odpovědné za násilí a falešné prezidentské volby. Urgujeme, aby byl sankční seznam vytvořen co nejrychleji to půjde, aby nemohli lidé zodpovědní za tyto zločiny vstoupit na území EU a jejich prostředky byly zmrazeny.

Evropská unie však může a musí udělat více pro další podporu demokracie a svobody v Bělorusku, mimo jiné posílením pomoci běloruské občanské společnosti a ukončením jakékoli finanční podpory vládou a státem kontrolovaných projektů. Navrhujeme znovu zahájit cílené asistenční programy EU, které pomohou lidem v Bělorusku, kteří jsou terčem represí.

Evropská unie by měla připravit komplexní přezkum své politiky vůči Bělorusku, v souladu s evropskými hodnotami a principy, a přehodnotit svou spolupráci s Minskem, včetně role v rámci Východního partnerství. Je potřeba zohlednit různé scénáře vývoje v zemi, mezi něž patří také podstatně zvýšená role EU (politicky, technicky, finančně).

Je nám líto, že Lukašenkův režim odmítl přístup do Běloruska dvěma poslancům Evropského parlamentu Petrasi Austrevičiusovi a Robertovi Biedronovi, kteří cestovali soukromě do Minsku, aby podpořili občany Běloruska. Navrhujeme, aby Evropská unie jmenovala speciálního zástupce pro Bělorusko, za účelem podpory procesu mírového předání moci dle vůle běloruského lidu.

Vyzýváme Ruskou federaci, aby upustila od jakýchkoli skrytých nebo zjevných zásahů v Bělorusku po volbách a apelujeme na unijní instituce a členské státy, aby obezřetně oponovaly jakýmkoli ruským snahám v tomto ohledu.

Vyzýváme EU, aby zahájila dialog s běloruskou opozicí a občanskou společností s cílem zahájit nový volební proces pod dohledem nové volební komise, orgánu, kterému mohou důvěřovat všechny strany, včetně mezinárodních pozorovatelů. Je právem běloruských občanů, aby se mohli zvolit své vlastní politické zástupce.

Zhyvie Belarus! (Ať žije Bělorusko!)

Manfred Weber, předseda EPP

Iratxe García Pérez, předseda S&D

Dacian Cioloş, předseda Renew Europe

Ska Keller a Philippe Lamberts, spolupředsedové Greens/EFA

Ryszard Legutko a Raffaele Fitto, spolupředsedové ECR