Dezinformace

16.06.2020

Strategie Komise proti dezinformacím: Krok správným směrem!

Evropská komise představila novou strategii pro boj proti dezinformacím. Současná právní úprava totiž nebyla dostatečná – šlo především o dobrovolné zapojení firem jako je Google, Facebook či Twitter. [1] Ty se dobrovolně přihlásily, že budou dodržovat obecná kritéria. Problémem ale byla právě ona dobrovolnost. Společnosti si tvořily hodnocení úspěšnosti tohoto boje samy na sebe. Nově by měly místo toho poskytovat měsíční reporty o tom, jak jsou v tomto boji úspěšní, přímo Evropské komisi.

Nová strategie jde ještě dál. Hlavním nástrojem má být podpora tzv. fact-checkerů, kteří by ověřovali informace a uváděli cílené dezinformace na pravou míru. Jako jeden z příkladů, proti kterému je třeba bojovat, Komise uvádí například klamání spotřebitele. [2] Během koronavirové pandemie se po síti šířily nabídky různých produktů, které měly zaručeně pomáhat proti koronaviru. To, že neměly žádné atestace či potvrzení o léčebných účincích, je jedna věc. Horší je to, že tyto produkty mohly být dokonce zdraví škodlivé.

Nejde tak o cenzuru názorů, jako o narovnání právního prostředí internetu s offline prostředím. Klamání spotřebitele a úmyslný prodej zdraví nebezpečných věcí není legální u fyzických produktů a služeb.

Evropská komise dále zřizuje Observatoř pro digitální média, která bude propojovat fact-checkery, akademické pracovníky a zaměstnance médií. Observatoř bude mít pobočku v každé členské zemi a bude sloužit hlavně k tomu, aby si členské země mohly vyměňovat informace a už vyvrácené lži. Zajistit to má tzv. rapid alert system – pokud někdo v rámci české pobočky observatoře vyvrátí nějakou dezinformaci, která se rychle šíří po internetu, pomocí tohoto systému se tato informace dostane všem ostatním členům observatoře v Evropské unii. Jednu informaci tak nemusí vyvracet několik týmů najednou, stačí, aby to udělal jeden. Tím se hodně zefektivní celý proces. [3]

Tato strategie vznikla pod českou eurokomisařkou Věrou Jourovou a jejím týmem. Já tento počin vysoce cením, včetně toho, že poprvé pojmenovává některé problémy i aktéry nahlas.

Zdroje:

[1] https://www.reuters.com/article/us-health-health-coronavirus-eu-disinfor/facebook-twitter-google-to-report-monthly-on-fake-news-fight-eu-says-idUSKBN23H1EH

[2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf (pozn.: Strategie je zatím pouze v EN, FR a DE, postupně bude přeložena do všech jazyků.)

[3] https://euractiv.cz/section/digitalni-agenda/news/eu-pritvrdi-v-boji-proti-dezinformacim-covid-19-nam-otevrel-oci-rika-komise/