Otevřené dopisy

02.05.2020

Otevřený dopis Senátu USA týkající se zákona EARN IT

Vážení představitelé Senátu Spojených států amerických,

my, níže podepsaní poslanci Evropského parlamentu, podporujeme dlouhodobé partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými v duchu svobody jakožto naší společné základní hodnoty.

Naše století je poznamenáno vzestupem digitálního autoritářství a všudypřítomného hromadného sledování ze strany nepřátelských státních aktérů i soukromých a právnických osob. Jsme svědky čtrnáctého po sobě jdoucího roku, kdy se zhoršuje globálně svoboda. Soukromí a bezpečnost v digitální sféře jsou luxusem, který si mnoho lidí na světě nemůže dovolit, a je čím dál tím obtížnější jej dosáhnout. Soukromá a bezpečná komunikace je základem svobody projevu a svobodné demokratické společnosti. Pokud jsou občané zbaveni schopnosti spolu volně mluvit a volně za předpokladu neviny a beze strachu ze státního stíhání, nemohou demokratické kontroly a rovnováhy fungovat. Věříme, že Evropská unie a Spojené státy se musí spojit, aby zachovaly a prosazovaly bezpečnou a necenzurovanou svobodu slova a nabídly světu morální, legislativní a komerční alternativy digitálního autoritářství.

Ústava Spojených států amerických zakotvuje ochranu svobody projevu ve svém prvním dodatku. Čtvrtý dodatek rovněž chrání americké občany před nepřiměřenými prohlídkami a konfiskacemi ze strany vlády, a tedy proti svévolnému vládnímu dohledu. Řada rozhodnutí Nejvyššího soudu objasnila a rozvinula rozsah a okolnosti, za kterých se tato práva vztahují na moderní digitální komunikaci vytvářenou uživateli.

Cílem zákona EARN IT (S. 3398) je zabránit sexuálnímu zneužívání dětí online. Aktuálně projednávaný zákon ale pravděpodobně dosáhnutí tohoto naléhavého cíle příliš nepomůže; místo toho bude mít kalamitní důsledky pro svobodu projevu daleko za hranicemi Spojených států. Znepokojuje nás, že by tento zákon přímo ovlivnil způsob, jakým americké společnosti shromažďují a zpracovávají údaje od evropských zákazníků, a také to, jakým způsobem by evropské a jiné společnosti musely poskytovat své služby americkým občanům. Zákon by ve své současné podobě pravděpodobně porušil první a čtvrtý dodatek americké ústavy a vytvořil by pro poskytovatele, kteří poskytují online služby v dobré víře, konkurenční nutnost zahájit hromadnou cenzuru a sledování a vytvořil by zadní vrátka pro přístup k šifrované komunikaci svých uživatelů.

Zákon by se nezaměřoval výhradně na nezákonný materiál sexuálního zneužívání dětí (CSAM); místo toho je jeho snahou regulovat, jak by poskytovatelé online služeb měli obecně kontrolovat obsah vytvářený uživateli. Poskytovatelé by byli nuceni se buď zapojit do redakční činnosti, nebo riskovat ztrátu právní imunity pro obsah vytvářený uživateli podle článku 230 zákona o slušné komunikaci (Communications Decency Act). Návrh, že by si poskytovatelé online služeb museli zasloužit imunitu podle článku 230 dodržováním doporučených osvědčených postupů, ohrožuje celý účel zákona a na většinu nekalých aktérů stejně nebude mít téměř žádný účinek. Poskytovatelé služeb se škodlivým obsahem sídlící na tzv. temném webu již nyní nemají nárok na imunitu podle článku 230, protože se přímo podílejí na nezákonném obsahu na svých stránkách. Místo toho se komerční subjekty budou muset rozhodnout, zda se zapojí do cenzury nepředstavitelných objemů dat, čehož by bylo možné dosáhnout pouze pomocí automatizovaných filtrů a softwaru pro rozpoznávání vzorů se všemi jeho chybami a nedostatky, nebo budou riskovat ztrátu právní ochrany.

Koncové šifrování je po celém světě zásadní pro bezpečnost a soukromí projevu. Požadovat tato zadní vrátka k šifrovaným službám jakožto nezbytný „osvědčený postup“, by donutilo poskytovatele online služeb, aby se buď zpronevěřili hodnotám, které přislíbili milionům svých zákazníků, tím, že se skutečně vzdají šifrování; nebo aby opustili trh Spojených států a přesunuli operace jinam. Poskytovatelé online služeb jsou již ze zákona povinni hlásit jakýkoli CSAM, o kterém vědí. Osoby zabývající se nezákonnou obchodní činností s materiálem zachycujícím zneužívání dětí nezastaví zrušení šifrovaných služeb na populárních platformách, ale budou i nadále šifrovat svůj nezákonný obsah bez použití komerčních online služeb. Systematické a nepřiměřené sledování a cenzura komerčních poskytovatelů online služeb by proto pravděpodobně nemělo za následek pokles CSAM.

Aplikace s koncovým šifrováním běžně používají jak vládní úředníci EU, tak vlády USA a jsou požadovány a doporučovány americkou armádou i zpravodajskými službami, evropskými vládami a evropskými institucemi. Vyzýváme Vás, abyste ve Vašem úsilí zabránit online sexuálnímu zneužívání dětí zároveň zajistili ochranu svobodného, bezpečného projevu a soukromí v digitální doméně.

S úctou

Markéta Gregorová poslankyně Evropského Parlamentu