Otevřené dopisy

12.08.2020

Společné prohlášení k prezidentským volbám konaným v Bělorusku dne 9. srpna

My, níže podepsaní poslanci Evropského parlamentu, vyjadřujeme naši solidaritu s běloruským obyvatelstvem a s jejich vytrvalým úsilím o uplatnění základního občanského práva na svobodné a spravedlivé volby.

Pozorně jsme sledovali vývoj související s přípravou a organizací prezidentských voleb v Bělorusku, včetně komunikace s běloruskými občanskými a politickými aktivisty a členy diaspory v našich příslušných zemích. Kvůli omezením uvaleným běloruským režimem, porušování základních svobod, lidských práv a podvodným volebním postupům, neuznáváme prezidentské volby konané dne 9. srpna v Bělorusku ani jako svobodné a spravedlivé, ani jako legitimní.

Běloruský režim překročil červenou linii tím, že použil bezprecedentní násilí a omezující opatření vůči běloruským občanům požadujícím svobodu a demokratické změny. Odsuzujeme tvrdé zákroky a brutální zatýkání tisíců běloruských obyvatel, mezi nimiž jsou aktivisté, obránci lidských práv, političtí oponenti a členové jejich týmů, nezávislí zástupci médií a bloggeři, během prezidentské volební kampaně jako zásah omezující jejich právo na pokojné shromažďování a sdružování. Míra násilí proti demonstrantům v noci po oznámení údajných volebních výsledků byla nevídaná a nelze ji ospravedlnit ani opakovat.

Uznáváme odhodlání běloruské občanské společnosti, která prokázala úroveň své zralosti a organizace poskytnutím neocenitelných nezávislých údajů z pozorování voleb. Odsuzujeme omezení uplatňovaná běloruskými orgány vůči nezávislým volebním pozorovatelům a jsme hluboce znepokojeni rozdíly v povolebních průzkumech, které předložil běloruský stát a nezávislí pozorovatelé.

Vyzýváme všechny běloruské úřady, aby zastavily represi, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny zadržované a všechny politické vězně a aby obnovili přístup k internetu spolu s dalšími komunikačními prostředky pro běloruské občany. Naléhavě žádáme běloruský režim, aby zahájil dialog s opozičními stranami a občanskými aktivisty, tak aby dosáhl konsensu ohledně výsledků hlasování z 9. srpna zveřejněním skutečných výsledků dosažených v každé volební místnosti.

Činy běloruského režimu jsou trestné. Jdou proti evropským hodnotám a zásadám demokracie. Ještě důležitější ale je, že jdou proti vůli běloruského lidu.

Vyzýváme vedení Evropské unie, aby posoudilo a odpovídajícím způsobem přezkoumalo vztahy EU s Běloruskem. Dokud se tak nestane, musí být jednání o prioritách partnerství EU s Běloruskem pozastavena. Finanční podpora EU nemůže v žádném případě podporovat běloruský režim. Musí být poskytována prostřednictvím důvěryhodných partnerů, včetně běloruské občanské společnosti tak, aby přinášela pomoc a hmatatelné výsledky běloruským lidem. Tato podpora by měla být zvýšena podle potřeb. Jedna z jejích priorit – umožnit organizacím občanské společnosti poskytování pomoci a podpory obětem represí a násilí. Pověřujeme Evropskou komisi, aby zahájila užší spolupráci s běloruskou občanskou společností v rámci iniciativy Východního partnerství.

Naléhavě žádáme vedení EU, aby uvalilo cílené sankce na všechny pachatele zmanipulovaných voleb, násilí a represí. Tyto sankce by se měly týkat nejen nejvyšších představitelů Běloruska a jejich rodinných příslušníků, ale také představitelů represivních struktur na střední úrovni a Ústřední volební komise. Výčet uvalených restrikcí by měl zahrnovat zákaz cestování do EU a zmrazení jejich aktiv v EU a měl by se uplatňovat, dokud se v Bělorusku neuskuteční legitimní, svobodné a spravedlivé volby.

EU musí zajistit, aby její přístup k Bělorusku byl založený na zásadách a hodnotách a aby středem našich politik byla touha lidí po svobodě a demokratických změnách.

Podepsaní poslanci (seznam se průběžně rozšiřuje):

Petras Auštrevičius, Renew Europe, Litva

Robert Biedroń, S&D, Polsko

Viola von Cramon-Taubadel, Zelení/ESA, Německo

Anna Fotyga, ECR, Polsko

Tomasz Frankowski, EPP, Polsko

Markéta Gregorová, Zelení/ESA, Česká republika

Mikuláš Peksa, Zelení/ESA, Česká republika

Marcel Kolaja, Zelení/ESA, Česká republika

Miriam Lexmann, EPP, Slovensko

Karin Karlsbro, Renew Europe, Švédsko

Luděk Niedermayer, EPP, Česká republika

Arba Kokalari, EPP, Švédsko

Sandra Kalniete, EPP, Lotyšsko

Hilde Vautmans, Renew Europe, Belgie

Bart Groothuis, Renew Europe, Nizozemsko

Michael Gahler, EPP, Německo

Andrius Kubilius, EPP, Litva

Sergey Lagodinsky, Greens/EFA, Německo

Norbert Neuser, S&D, Německo

Janina Ochojska, EPP, Polsko

Radosław Sikorski, EPP, Polsko

Leszek Miller, S&D, Polsko

Lefteris Christoforou, EPP, Kypr

Malik Azmani, Renew Europe, Nizozemsko