Otevřené dopisy

19.12.2019

Otevřený dopis Rusku o zahraničních agentech

Výzva k vyjmutí organizací, jako je „Člověk v tísni“, ze seznamu „nežádoucích organizací“ a zastavení ruských represivních praktik vůči občanské společnosti.

My, níže podepsaní poslanci Evropského parlamentu, Vám píšeme, abychom vyjádřili silné znepokojení nad zařazením české nevládní organizace Člověk v tísni na seznam tzv. „nežádoucích organizací“ v Rusku. Ve světle nově podepsaného pozměňovacího zákona, bychom chtěli také vyjádřit vážné obavy o občanskou společnost v Rusku, který mění současný zákon o médiích a umožňuje se zaměřit na ruskou i meziná

Člověk v tísni je nezisková nevládní organizace založená před 25 lety v České republice. V roce 2015 získala cenu Evropského občana. Mezi hlavní činnosti organizace patří pomoc při mimořádných událostech a rozvojová spolupráce v kritických regionech, podpora lidských práv, programy sociální integrace a vzdělávací a osvětové programy. Jejich práce je v současné době nezbytnou součástí více než 50 zemí. V Rusku se Člověk v tísni zaměřil na podporu občanské společnosti, zejména aktivistů, bloggerů, kriticky smýšlejících myslitelů, skupin lidí pracujících na boji proti korupci, podporující transparentnost, ochranu životního prostředí, ochranu práv menšin, dodržování lidských práv a práva se shromáždit, apod.

Ruské ministerstvo přidalo organizaci „Člověk v tísni“ na seznam nežádoucích zahraničních a mezinárodních neziskových organizací na území Ruské federace. Tyto kroky byly provedeny bez žádného řádného vysvětlení, dne 7. listopadu zástupcem generálního prokurátora podle federálního zákona č. 272-FZ ze dne 28. prosince 2012 „O sankcích pro subjekty porušující základní lidská práva a svobody občanů Ruské federace“. Nedávno byl zároveň přijat pozměňovací zákon, který umožňuje kontrolu občanské společnost, neboť kdokoliv, např. blogeři, novináři, aktivisté, kteří přijímají přímo či nepřímo zahraniční platby, mohou být prohlášeni za zahraniční agenty. Tento vágně vypracovaný zákon jde ruka s rukou s Ruskou důslednou politikou potlačování svobody slova a projevu.

Tímto, vyzýváme Evropskou komisi, členy Evropské rady a Vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby veřejně vyjádřili své znepokojení nad těmito rozhodnutími a vyjádřili tento postoj ruským protějšků. Tyto problémy by měly být povinně projednávány během všech schůzek mezi Bruselem a Moskvou s cílem odstranění neziskových organizací jako je „Člověk v tísni“ z nežádoucího seznamu. Současně by Rusko mělo zastavit své represivní praktiky proti občanské společnosti a dodržovat práva svobody slova a projevu.

Dále vyzýváme ruské orgány, aby zrušili nejen toto rozhodnutí, ale také přehodnotili celou legislativu, která je v rozporu se základními zásadami mezinárodního práva a zároveň porušuje mezinárodní závazky Ruské federace.