Ostatní

23.01.2020

Brexit? Slibovat modré z nebe

Spojené království jde svou vlastní cestou a opouští Evropskou unii. Na první pohled to není pro dříve největší světovou říši a nejsilnější supermocnost příliš překvapivé. Časy se však pro britské impérium dramaticky změnily a kromě celosvětové sítě finančních center bude Spojené království stěží schopno uplatnit svůj vliv na další země a bloky zemí, jako je EU-27.

Nejpřitažlivějším slibem Brexitu, navazujícím na jednu z univerzálních lidských tužeb, bylo převzít zpět kontrolu. To bude pravděpodobně realitou pro bohatou menšinu Britů. Lidé z velkých a bohatých měst, jako je například Londýn, kteří převážně hlasovali pro setrvání Británie v Evropské unii, skutečně nejspíše získají určitou úroveň kontroly zpět. V závislosti na sjednané dohodě během nadcházejícího přechodného období do prosince 2020 bude Spojené království moci uplatnit své národní zájmy v obchodě, migraci a regulaci své ekonomiky. Úroveň autonomie v těchto oblastech bude vykoupena velkými kompromisy. Řekněme například, že se Británie rozhodne (jak prohlásil její premiér), že chce mít dohodu o volném obchodu s EU a opustit jednotný trh a celní unii. Kompromisem pro exportní podniky bude v tomto případě zvýšení nákladů na podnikání, hraniční kontroly či celní sazby s EU-27, které vyřadí většinu britských vývozců ze hry a britské firmy tak zmenší svůj podíl na evropském trhu. Vidíme, že k tomu již dochází: stovky společností se částečně nebo úplně stěhují z Velké Británie do EU, aby zmírnily tuto potenciální ztrátu podílu na trhu.

Na druhé straně pro odvětví, jako jsou finanční služby, bude Brexit pravděpodobně záchranou proti hrozící finanční regulaci EU a požadavkům na transparentnost. Bruselské agresivní pokusy omezit daňové úniky a praní špinavých peněz pomocí navrhovaných opatření, jako je například vykazování podle jednotlivých zemí nebo návrhy na daň z finančních transakcí s cílem omezit vysokofrekvenční obchodování, by pro nový Singapur na Temži nepředstavovaly žádné nebezpečí. Pokud se tato a další opatření stanou budoucí realitou v EU, nejpravděpodobnějším scénářem je, že se evropské finanční společnosti, jejichž obchodní model zahrnuje tyto činnosti, přestěhují do Spojeného království.

Stejně tak bude britská nezávislá obchodní politika mečem s dvojitým ostřím. Ano, uzavření vlastních obchodních dohod vám umožní soustředit se výhradně na národní zájem. Ale zde se odhalí lži britských politiků. Pro národ, který vyjednává nejvýhodnější obchod pro své firmy a lidi, je zdaleka nejdůležitějším faktorem velikost jeho trhu. Abych to řekla konkrétněji: pro vyjednávacího partnera, který se zajímá pouze o úzký soubor ustanovení a požadavků, ale zabírá jen 1/7 velikosti EU, bude nesmírně obtížné uzavřít úspěšné obchodní dohody. Pokud je váš trh a ekonomika menší než dalších půl tuctu obchodních bloků, nebudete moci diktovat pravidla a globální standardy; budete se řídit pravidly velkých hráčů. Jak Barack Obama zdůraznil před hlasováním o Brexitu, pokud Spojené království opustí EU a bude chtít s USA uzavřít samostatnou obchodní dohodu, Britové budou ti „vzadu“. Jediným způsobem pro Velkou Británii, jak zůstat v mezinárodním obchodu relevantní, je zůstat na jednotném trhu a v celní unii – ale to by znamenalo v zásadě dodržovat pravidla a předpisy EU bez možnosti je ovlivňovat a mít v nich slovo. Což je opak toho, co politici občanům před Brexitem slibovali.

Věda a vzdělání, další konkurenční výhoda Velké Británie z hlediska expertnosti a úrovně, bude nesmírně trpět. Analýza Royal Society ukazuje 35% pokles počtu vědců přicházejících do Velké Británie prostřednictvím programů EU. Financování a spolupráce EU budou stejně tvrdě zasaženy, jakmile stávající zdroje financování vyschnou. Spojené království podporuje některé z nejlepších univerzit na světě, ale bez nejlepších současných a budoucích vědců a spolupráce v evropských projektech by se tento stav mohl poměrně rychle změnit. Navíc, budou-li nejlepší univerzity na světě pro nejchytřejší studenty nedostupné, nezůstanou dlouho nejlepší. Vzhledem k tomu, že inovace a lidský kapitál jsou klíčovými hnacími silami hospodářského růstu, nebude Brexit v tomto ohledu důsledky pro britskou ekonomiku zlepšovat.

Migrace byla považována za nejviditelnější důvod pro Brexit. UKIP nebo jeho “ošklivý bratr”, Strana pro brexit, nikdy neskrývaly hlavní motivaci pro Brexit – Británii pro Brity. Vzhledem k tomu, že několik milionů obyvatel Spojeného království žije a pracuje v EU a několik milionů občanů EU žije a pracuje ve Spojeném království, zdá se, že v přechodném období bude sjednána dohoda, která zaručí postavení obou skupin. To by znamenalo, že se migrační vzorce v příštích letech dramaticky nezmění, což zpochybňuje tento velmi silný argument pro Brexit.

Vztahy Spojeného království s Evropskou unií jsou od jejího vstupu spojeny s metaforou „excentrického strýce”, který je součástí rodiny, ale trvá na zvláštním zacházení. Důkazem toho jsou četné výjimky a úlevy Spojenému království. EU může být poměrně šťastná, že všechna tato speciální pravidla, která si Británie mohla po celá desetiletí pečlivě vyjednat, nebudou nadále platit. Naše společná evropská vize „stále bližší Unie“ bude nyní možná, aniž by byl její nejsilnější oponent stálou blokující silou. My Evropané ztratíme jednoho z našich nejproduktivnějších, nejinovativnějších a globálně propojených členů, ztratíme své milované britské kolegy v Evropském parlamentu, ale zůstaneme jedním z největších obchodních bloků na světě se společnou vizí budoucnosti, která se může postavit současným a vznikajícím supermocnostem. Zůstává otázkou, zda Spojené království zůstane sjednocené a schopné odolávat tlakům těchto supermocností samo o sobě.