Sledování

Vrtěti Assangem

Pondělí 24. ledna nebylo pro spoustu novinářů a čtenářů zpráv nikterak výjimečné. Dál pokračovaly aktualizace ohledně koronaviru, stojaté vody zčeřila jen razie policie na MPSV, v zahraničí se řešily tamní problémy. Málokdo ten den psal o Londýně — maximálně v souvislosti s brexitem.

25.03.2020

Celý článek

Lidská práva

Migrace: Evropa by měla být aktivnější při ochraně schengenského prostoru

Turecko od pátku 28. února přestalo bránit syrským uprchlíkům ve vstupu do Evropy. Navzdory dohodě z roku 2016, kdy Evropská unie finančně přispívala Turecku na zajištění uprchlíků výměnou za to, že zůstanou v Turecku. Erdogan tuto dohodu již mnohokrát použil jako vyjednávací výhružku. Po syrském náletu na Idlib ve čtvrtek 27. února, kdy zahynulo 33 tureckých vojáků působících v rámci turecké invaze do Sýrie, uvedl výhružku v praxi.

10.03.2020

Celý článek

Sledování

Případ Huawei aneb Kdo vyhraje mocenský boj o 5G?

Bitva kolem Huawei a 5G není jen o jedné obrovské technologické společnosti a nejde jen o infrastrukturu pro 4. průmyslovou revoluci. Jde o geopolitiku a bitvu mezi existující jedinou supervelmocí USA proti rostoucí Číně, ve které vládne komunistická diktatura jedné strany. Huawei je prodlouženou rukou čínského státu. Čínský národní zpravodajský zákon, který vstoupil v platnost v červenci 2017, v článku 7 stanoví, že „jakákoli organizace nebo občan bude podporovat, pomáhat a spolupracovat se státní zpravodajskou prací podle zákona.“ V kombinaci s článkem 14 není tato podpora dobrovolná: „Státní orgány pro práci se zpravodajskými službami mohou při legálním provádění zpravodajských služeb požadovat, aby dotčené orgány, organizace nebo občané poskytli potřebnou podporu, pomoc a spolupráci.“

09.02.2020

Celý článek

Lidská práva

Volný obchod s Vietnamem ano. Ale za jakou cenu?

Evropská unie právě uzavírá ambiciózní obchodní a investiční dohodu s Vietnamskou socialistickou republikou. Jedná se o první dohodu tohoto typu mezi EU a rozvojovou zemí v Asii, která připravuje cestu ke snížení cel na 99 % zboží. Dále se očekává, že dohoda otevře odvětví služeb a poštovních, bankovních a námořních odvětví konkurenci. Na první poslech to zní skvěle. Koneckonců nám klasická ekonomická poučka říká, že volný obchod obecně vytváří bohatství pro obě strany. Jak by tedy mohli být proevropští politici a lidé podporující obchod proti těmto dohodám?

25.01.2020

Celý článek

Ostatní

Brexit? Slibovat modré z nebe

Spojené království jde svou vlastní cestou a opouští Evropskou unii. Na první pohled to není pro dříve největší světovou říši a nejsilnější supermocnost příliš překvapivé. Časy se však pro britské impérium dramaticky změnily a kromě celosvětové sítě finančních center bude Spojené království stěží schopno uplatnit svůj vliv na další země a bloky zemí, jako je EU-27.

23.01.2020

Celý článek